312018mei

Blog: Lean toepasbaar in het onderwijs?! Purpose

Lean toepasbaar in onderwijs?! Purpose

door Ruud van Rijen

In mijn vorige blog over het toepassen van lean in het onderwijs heb ik de 3P’s genoemd: Purpose, People, Process. Deze P’s staan centraal in mijn manier van werken. Als je aandacht geeft aan purpose dan wil je invulling geven aan de ontwikkeling van de ‘zachte kant’ van de organisatie; de kant van passie, overtuigingen en cultuur. ‘Het Waarom?’. Als onderwijsorganisatie wil je hier een antwoord op hebben, zodat dat docenten, studenten en andere betrokkenen weten wat de organisatie drijft. Docenten kunnen zich hiermee verbinden en sámen voor doelen gaan. Waarom? Omdat ze erin geloven!
Het gaat dus om een duidelijk en diep begrip van wat studenten/leerlingen écht nodig hebben en waarderen, en docenten die ervoor willen gaan om dat te ‘leveren’. Uiteraard in afstemming met ouders, verzorgers, bedrijfsleven en vervolgonderwijs!

Afbeeldingen menupagina's-02

Starten
Maar hoe begin je nu? Wat is purpose? Is er een weg naar purpose?
In mijn ogen begint het met duidelijk krijgen van:
A) Weten wat ervoor zorgt dat student en docent in de ochtend met een goed gevoel op de fiets stappen naar school?
B) Weten wat ervoor zorgt dat dezelfde student en docent met een goed gevoel op het einde van de dag huiswaarts keert?

Op deze twee eenvoudig lijkende vragen zijn ontzettend veel antwoordmogelijkheden te geven maar de kern komt volgens mij hier op neer: docenten en studenten stappen ’s ochtends beiden op de fiets voor KWALITEIT en PLEZIER. De kwaliteit van het onderwijs moet goed zijn; lesinhoud, het niveau en de aansluiting op vervolgopleiding of de beroepspraktijk. Maar plezier hebben in studie en werk is vaak, met afstand, de belangrijkste drijfveer. Met Lean Verbeeten gaan we juist om deze redenen voor onderwijs dat ‘vanzelfsprekend uitstekend geregeld’ is.

Afstemming in doelen
Uitstekend onderwijs is anno 2018 een team aangelegenheid. Een docent is geen eenpitter! Je maakt als docent onderdeel uit van een team, school of onderwijsgroep. Sluit je eigen ‘Waarom?’ aan op de missie, visie, ambitie en doelen van de organisatie? Als je hier voor jezelf “Ja!” op kunt antwoorden en met collega’s overeenstemming over hebt, kun je aan de slag. Continu verbeteren met lean gaat namelijk regelmatig gepaard met onzekerheid en weerstand. Hiervoor moeten we ‘continu energie’ vinden om eraan te werken. Dit proces wordt in lean termen ook wel Policy Deployment genoemd. Frequent en systematisch focus aanbrengen in doelen en verbeteractiviteiten voor de organisatie, school, team en alle individuele docenten en ondersteunende medewerkers. Uiteraard afgestemd op ‘Het Waarom?’. Je probeert hiermee de kans zo groot mogelijk te maken dat de inspanning van velen onder aan de streep ook iets waardevols opleveren.

Een praktijkvoorbeeld:

Afbeeldingen menupagina's-02

Onderwijsorganisaties die starten / bezig zijn met lean doen er dus goed aan tijd te besteden om ‘Het Waarom?’ duidelijk te maken. Docenten en ondersteunende medewerkers kunnen zich hieraan verbinden. Want, geloof me, als de Purpose duidelijk is, maakt het gemakkelijker om Process en People thema’s op te pakken. Lees in mijn volgende blog meer over de harde kant van lean: procesmatig en systematisch werken, verspillingen elimineren en kosten besparen.

Ruud van Rijen
Lean Instituut @ Verbeeten
Juni 2018