Lean Quick Scan

Welkom bij de Quick Scan! Met deze tool kun je een inschatting maken van hoe ver jouw organisatie op weg is met het eigen maken van het lean gedachtegoed. Daarnaast geeft de Quick Scan je een aantal ideeën over (vervolg)stappen die je zou kunnen overwegen om het lean denken en werken verder te ontwikkelen in jouw organisatie. Deze adviezen worden opgesteld op basis van de door jou gegeven antwoorden en zijn afgestemd op waar je organisatie nu staat.

Organisatiebrede scan

Deze scan is organisatiebreed en kijkt in grote lijnen naar de mate waarin in de organisatie gedrag vertoond wordt dat past bij een lean organisatie. Ook gaat de scan na in hoeverre de lean principes worden toegepast en de bijbehorende verbeterroutines gebruikt worden.

Hoe werkt de Scan?

Je beantwoordt 12 stellingen. Bij iedere stelling geef je aan in hoeverre je het met deze stelling eens bent als deze zou worden uitgesproken over jouw organisatie.

1 = helemaal oneens
2 = een beetje oneens
3 = neutraal
4 = een beetje eens
5 = helemaal eens

Vervolgens berekent de scan jouw scores en genereert een passend advies daarbij. De uitkomsten van de Scan worden gegeven aan de hand van 3 belangrijke elementen bij lean veranderingen. Bij de uitkomsten van de Scan zit ook uitleg over wat deze elementen zijn en hoe je daarop hebt gescoord.

Geen gegevens nodig

Je hoeft geen gegevens zoals een e-mail adres bij ons achter te laten om je scores in te zien. Dit betekent wel dat de uitkomsten verloren gaan zodra je de pagina verlaat.

Start de Quick Scan