The Lean Escaperoom
Lean Instituut @ Verbeeten verzorgt m.i.v. september 2019 The Lean Escaperoom. Deze escaperoom is op iedere gewenste locatie te spelen.

Doelgroep
Groepen die erin slagen om complexe puzzels op te lossen, delen dezelfde kwaliteiten als lean organisaties:
• Ze delen een gemeenschappelijk doel, maar het individu kan verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen doen.
• Ze hebben leden met probleemoplossend vermogen die vraagstukken grondig analyseren en leden die zoeken naar praktische oplossingen.
• Ze zijn actief en niet bang om verschillende opties te proberen.

De escaperoom onthult hoe teamgenoten bij voorkeur werken en hoe het team is gegroepeerd. En oh ja, het is ook echt leuk! De opleiding inclusief de escaperoom is uitermate geschikt voor teams, die actief aan de slag willen met verbeteren. Deze kan zonder specifieke vooropleiding gevolgd worden.

Opleidingsduur
The Lean Escaperoom duurt één dagdeel: 1 uur spelen in groepen van 6 à 7 personen, 1 uur groepsgewijs leren en 1 uur vertalen naar de eigen praktijk met een lean trainer. Na dit dagdeel is de deelnemer bekend met lean management en de volgende tools: 5S, visueel management en standaardisatie. Daarbij kan de deelnemer uitleggen wat continu verbeteren / lean is en wat de potentie is voor het eigen team.

De escaperoom is uit te breiden met een aansluitend 2de dagdeel. Hierin gaan de deelnemers aan de slag met twee belangrijke onderdelen van het lean denken en werken: het waarnemen van verspillingen in het werk en het op gestructureerde wijze onderzoeken van problemen middels de ‘Plan Do Check Act’ (PDCA) methodiek. De deelnemers werken samen aan een eigen verbetercasus uit de eigen praktijk.

Kosten
The Lean Escaperoom in company spelen kost € 2.250,- voor een dagdeel bij een maximale groepsgrootte van 20 deelnemers. Het optionele 2de dagdeel kost € 1.750,- Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW. De kosten voor deelname omvatten lesgeld, opleidingsmateriaal, spelen van de escaperoom, 1 ervaren lean trainer, reiskosten, frisdrank en versnaperingen.
Trainingsruimte, koffie & thee en een lunch worden door de aanvragende partij intern georganiseerd.