Lean Leiderschap opleiding
Een leider die effectief bijdraagt aan een cultuur van continu verbeteren heeft specifieke kenmerken. Centraal hierbij staat het denken vanuit waarde voor de klant. Met een proces georiënteerde benadering stimuleert de leider het verwijderen van verspillingen en de multidisciplinaire samenwerking. De leider weet middels een inspirerende visie zijn medewerkers te activeren. Om de doelen van de organisatie te bereiken, vergroot hij het probleemoplossend vermogen van zijn team. Dit doet hij door frequent aanwezig te zijn op de werkvloer en ter plaatse te coachen. Respect en dienstbaarheid kenmerken zijn gedrag en er is besef van het feit dat het leren voor hem en de mensen in de organisatie nooit ophoudt.

Beschrijving
In de Lean Leiderschap opleiding wordt door middel van interactieve sessies en diverse simulaties de management toolbox stevig aangevuld en ontwikkelt de deelnemer een nieuwe kijk op de eigen organisatie. Op een inspirerende manier wordt de link gelegd naar de praktijk, de doelstellingen en resultaten van de eigen organisatie. De opleiding kent tien modules off-the- job training verdeelt over vijf lesdagen van 09.00 – 16.30 uur. Korte tijd na iedere lesdag is er met de groep intervisie van een halve dag. Naast de lesdagen en intervisies moet je als deelnemer rekening houden met een extra studiebelasting van ongeveer twee uur per module.

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Module 1 Lean vogelvlucht
Module 2 Lean leiderschap in vogelvlucht
Module 3 Het verbeterproces en de dagstart
Module 4 De verbetermethodiek PDCA & A3
Module 5 Waardestroom management
Module 6 Operationele stabiliteit
Module 7 Policy deployment en prestatiemanagement
Module 8 De standaard van de leider
Module 9 & 10 Lean implementatie en examen

Per module wordt on-the-job coaching aangeboden. Dit wordt benut om de geleerde principes, tools en technieken in de organisatie in te bedden en hands-on te ondersteunen. Invulling van de coaching is maatwerk en op basis van behoefte en onderwerp.

Doel van de opleiding
Het doel van de Lean Leiderschap modules: leidinggevenden voorzien van een gedegen basiskennis van lean management en middels interactieve vormen de vertaalslag maken naar de eigen praktijk. Daarnaast leren de leidinggevenden om op een andere manier naar de eigen organisatie te kijken en leren zij welke houding en welk gedrag passend is binnen een lean transformatie.

Mogelijkheden
De Lean Leiderschap modules kunnen incompany, bij Lean Instituut @ Verbeeten of op een externe locatie worden gegeven. De Lean Leiderschap modules kunnen zowel als complete opleiding of als losse modules gegeven worden. Naast de Lean Leiderschap opleiding is er ook een Lean Verbeeten Green belt opleiding beschikbaar.

Lesdagen Lean Leiderschap open inschrijving 2019 – 2020 in Tilburg
Lesdag 1: woensdag 20 november 2019 & Intervisie 1: vrijdag 6 december 2019
Lesdag 2: woensdag 8 januari 2020 & Intervisie 2: vrijdag 17 januari 2020
Lesdag 3: woensdag 19 februari 2020 & Intervisie 3: vrijdag 6 maart 2020
Lesdag 4: woensdag 18 maart 2020 & Intervisie 4: vrijdag 10 april 2020
Lesdag 5: woensdag 22 april 2020 & Intervisie 5: vrijdag 19 juni 2020

Lesdagen zijn van 09.00 – 16.30 uur, intervisies zijn van 09.00 – 12.00 uur.

Voor meer informatie over de Lean Leiderschap opleiding kunt u hieronder onze brochure downloaden.

Download brochure Lean Leiderschap Download inschrijfformulier