Lean Verbeeten Green Belt
Green Belts zijn (aankomend) projectleiders, leidinggevenden en medewerkers die enthousiast zijn over lean en graag een opleiding willen volgen om een kartrekkersrol op de afdeling te kunnen vervullen. Voor een aanzienlijk deel van het dienstverband werken ze projectmatig aan procesverbeteringen binnen de organisatie. Ze zijn getraind om op een gestructureerde wijze doorbraken te realiseren c.q. te verbeteren met de ‘Plan, Do, Check, Act’ methode.

Afbeeldingen menupagina's-05Beschrijving
De vijfdaagse Lean Verbeeten Green Belt opleiding bestaat uit zowel aandacht voor de tools en technieken (harde kant) als voor de cultuur (zachte kant) van lean management. De vijf lean principes vormen de leidraad voor de opleiding:

1. Klantwaarde bepalen
2. Waardestroom analyseren
3. Flow: laat het stromen
4. Pull: klant bepaalt het proces
5. Perfectie nastreven

Om de training goed aan te sluiten bij de doelgroep, worden zoveel mogelijk voorbeelden, materialen en oefeningen uit de praktijk gepresenteerd. Tevens is er ruimte voor gastsprekers. Zij delen eerlijk hun ervaringen, valkuilen en successen. Door de praktijkvoorbeelden, case simulaties en interactie, legt deze opleiding een duidelijke link met de doelstellingen van de eigen organisatie. De deelnemers zullen tijdens de opleiding aan de slag gaan met een eigen casus. Centraal in de opleiding staan kennis nemen, begrijpen en toepassen van de lesstof. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Doel van de opleiding
Het doel van de Lean Verbeeten Green Belt opleiding is deelnemers te voorzien van een gedegen basiskennis om een interne kartrekkersrol te vervullen. Daarnaast leren de deelnemers om medewerkers te ondersteunen bij concrete verbeterinitiatieven. De opgeleide deelnemer kan na afronding van de opleiding ingezet worden om de praktische lean ontwikkeling in de eigen organisatie inhoudelijk vorm te geven. Na het afronden van de opleiding begrijpt de deelnemer de impact van veranderingen op medewerkers en organisatie en is hij/zij in staat om de eigen werkzaamheden steeds verder verbeteren.

Mogelijkheden
De Lean Verbeeten Green Belt opleiding kan incompany, bij Lean Instituut @ Verbeeten of op een externe locatie worden gegeven. Het is zowel mogelijk de opleiding voor deelnemers van eenzelfde organisatie te verzorgen als via onze open inschrijving. Naast de Lean Verbeeten Green belt is er voor leidinggevenden een Lean Leiderschap opleiding beschikbaar.

Lesdagen Green belt open inschrijving 2019 en 2020
Maandag 2 en 9 december 2019 en 6, 13 en 27 januari 2020
Dinsdag 10, 17 en 31 maart en 7 en 21 april 2020

Voor meer informatie over de Lean Verbeeten Green belt en onze open inschrijving kunt u hieronder onze brochure downloaden.


Brochure Green belt zorg Brochure Green belt onderwijs Inschrijfformulier