Uit onderzoek blijkt dat leiderschap een belangrijke succesfactor is voor het creëren van een cultuur van continu verbeteren. Centraal hierbij staat het denken vanuit waarde voor de klant. Met een proces georiënteerde benadering vanuit de klant stimuleert de leider het verwijderen van verspillingen en de multidisciplinaire samenwerking. De leider weet middels een inspirerende visie zijn medewerkers te activeren om te verbeteren in de richting van het hoger doel van de organisatie. Om deze doelen te bereiken vergroot de leider het probleemoplossend vermogen van zijn team. Dit doet hij door frequent aanwezig te zijn op de werkvloer en ter plaatse te coachen. Respect en dienstbaarheid kenmerken zijn gedrag en er is besef van het feit dat leren voor hem en de mensen in de organisatie nooit ophoudt.

Masterclass Lean leiderschap
In de Masterclass Lean Leiderschap worden het management team geactiveerd en aan het denken gezet in de principes van Lean Leiderschap aan de hand van het Liker-model (zie figuur 1) en wordt direct de koppeling met de praktijk gemaakt. Dit houdt in dat de deelnemer de Lean leiderschapstheorie na elke module toepast in de praktijk middels praktijkopdrachten. Het doel van de masterclass is het MT een gezamenlijk beeld te laten vormen, ervaringen uit
te wisselen en toepassing te vinden in de praktijk met betrekking tot de lerende organisatie. Te leren hoe zij continu verbeteren op alle niveaus van de organisatie kunnen stimuleren en hoe zij zich persoonlijk ontwikkelen tot Lean leiders.

Beschrijving
De opleiding kent 5 modules training, verdeeld over 5 dagdelen off-the-job training. Daarnaast is er een mogelijkheid om tussen de trainingsdagen door intervisies te laten plaatsvinden. Naast de dagdelen dienen deelnemers rekening houden met een extra studiebelasting van ongeveer twee uur per module. Deze twee uur zijn bedoeld voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten en lezen van literatuur. On-the-job worden deelnemers gecoacht op de toepassing in de praktijk aan de hand van vooraf bepaalde thema’s of casuïstiek. De looptijd van de masterclass is ongeveer 1 jaar. Aan de masterclass is geen examen verbonden.