32018jun

Quick Scan

Geef bij iedere stelling aan in hoeverre je het met deze stelling eens bent als deze zou worden uitgesproken over jouw organisatie.

1 = helemaal oneens
2 = een beetje oneens
3 = neutraal
4 = een beetje eens
5 = helemaal eens

1.Een groot deel van de problemen wordt gesignaleerd en opgelost door onze medewerkers
2.Onze medewerkers werken samen en leren van elkaar
3.De leidinggevenden zijn zichtbaar op de werkvloer en ondersteunen daar de medewerkers
4.Wij kaarten fouten aan, om ervan te leren
5.Onze klanten, de patiënten en studenten, worden actief betrokken bij het realiseren van verbeteringen
6.De missie en visie zijn vertaald naar concrete doelen voor teams
7.Onze medewerkers gebruiken deze doelen bij de uitvoer van hun werk
8.Prestaties zijn inzichtelijk en worden geborgd
9.We kennen onze werkprocessen en zien waar het beter kan
10.Processen worden zo veel mogelijk op uniforme en standaardwijze uitgevoerd
11.Iedere medewerker begrijpt zijn eigen én elkaars rol in de werkprocessen
12.Er is structureel tijd om samen processen te verbeteren